Từ phía ngân hàng VPBank có sự tham gia của Anh Lê Minh Nhân - Giám đốc kinh doanh trung tâm quản lý đối tác liên kết, Chị Nguyễn Ái Lợi - Giám đốc khách hàng ưu tiên và Anh Dương Huỳnh - Chuyên viên khách hàng ưu tiên.

Về phía nhà Trường có sự tham gia của cô Th.s Huỳnh Thị Kiều Ngân - Trưởng Khoa Tài Chính - Kế Toán; Th.s Đinh Thanh Sơn - Phó Khoa Công Nghệ Thông Tin và Th.s Trần Thị Linh - Giảng viên khoa Tài chính - Kế toán.

Trong buổi gặp mặt, đôi bên đã có những trao đổi về các vấn đề:

Những thông tin quan trọng về việc liên kết giữa thẻ sinh viên và thẻ ngân hàng

Hỗ trợ kiến tập và thực tập tại VPBank cho sinh viên Cao đẳng Sài Gòn

Buổi gặp mặt này đã mở ra thêm nhiều cơ hội cho sinh viên Trường Cao đẳng Sài Gòn trong thời gian tới.

 

Đăng ký xét tuyển