BUỔI GẶP MẶT CỦA KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN VÀ NGÂN HÀNG VPBANK

BUỔI GẶP MẶT CỦA KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN VÀ NGÂN HÀNG VPBANK

Chiều ngày 12/04/2022, Cao đẳng Sài Gòn vinh dự được đón tiếp và gặp gỡ với các đại diện của Ngân Hàng VPBank.

Đăng ký xét tuyển